วันจันทร์, 13 ตุลาคม 2557 15:14

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน