ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/5b651602837a91248c3413881a50029e_S.jpg
ประชุมเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDS)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/312acd3d21a1afe12e0df059da5e9859_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ สฎ 12-1/2563
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/a54c05e75d2ed6c2222655765fd5a865_S.jpg
ลงพื้นที่ตรวจสอบกองแร่ทรายอุตสาหกรรม (ทรายแก้ว)
21 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev