ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/61e59358d7ff9e2eab6cafa58149793a_S.jpg
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563
17 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/005dfddb94b05b5a3bb7a1c45daf58ab_S.jpg
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2563
17 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/dddbbbe7a75cf5894dc66b3e51069ef2_S.jpg
ร่วมมอบสิงของรางวัลสนับสนุน "นาวากาชาด ประจำปี 2563"
17 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev