ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0f390eef734bf478a7dea347baf78a95_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจบ่อเหมืองที่มีปริมาณน้ำ เพื่อช่วยเหลือวิกฤตภัยแล้ง
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/161a4c3ed77ceab7f3d6e08f9fdaad38_S.jpg
ประชุมกำหนดขอบเขตการรับฟังความคิดเห็น คำขอประทานบัตรที่ 8/2556
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/11da69ee47a070282d59c71e448e1629_S.jpg
ประชุมหารือแนวทางจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev