ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a4f6bac3956f0a65678b3cba88496959_S.jpg
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563
26 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/3fcfddd119e032a4d7b755aed307596b_S.jpg
ประชุมพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49(3)
26 พ.ค. 2563
media/k2/items/cache/8ccef193610c652bc9d7a4740c09906d_S.jpg
ประชุมแนวทางขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการปาล์มน้ำมันระดับจังหวัด
26 พ.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev