วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 16:52

การมอบประกาศอุตสาหกรรมสีเขียว (GI)

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-11.20 น. นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุม และ มอบประกาศ อุตสาหกรรมสีเขียว (GI)ระดับ 2,3 รวม 6ราย ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน พร้อมแสดงความคิดเห็นการประกอบการ เช่นการนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมอธิบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี