วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 16:26

ตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ กลุ่มจังวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จัดหาเรือตรวจการณ์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 07.00 น. นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายไกรเทพ อกนิษฐ์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ กลุ่มจังวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จัดหาเรือตรวจการณ์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ) ณ กองกำกับการ 6  กองการบังคับการตำรวจน้ำ