วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 16:31

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามพ.ร.บ. แร่ 2560

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562   เวลา 10.00-12.00 น. นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ พร้อมด้วย นายทองดีเกลี้ยงเกลา หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายเชาวลิตร ทองประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายก อบต.ปากแพรก, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,9,14 และ 15 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามพ.ร.บ. แร่ 2560 ของ บริษัท พี ซี สยามปิโตรเลียม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 10/2551 แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมเคมี) ที่ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9                  ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก โดยมีประชาชนจาก ม.2,9,14 และ 15  เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับในอนาคต

  

แก้ไขล่าสุด วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 16:32