วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:42

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายภักดี ปานหงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายทองดี เกลี้ยงเกลา หัวหน้าอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป  ณ บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี  กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี