ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/54e74905e89724e82e3694744c500a7a_S.jpg
10 กรกฎาคม 2563 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
10 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/4e7e777cd507a3bd707fe6e1c7cc5b94_S.jpg
9 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดวงใจฟาร์ม
10 ก.ค. 2563
media/k2/items/cache/578963250c44f6aca2ea8cb1b96114bd_S.jpg
8 กรกฎาคม 2563 ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษา(มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม ...
10 ก.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev