Module BT Camera Slider - ID 138 : There is no image!

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/63a160bb68c31aa1ec8a8535e3629d97_S.jpg
ออกพบปะเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติของ นางสมใจ จำปาทอง ณ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และยกดอกบ้านไทร หมู่ที่ 7 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/957e7a1be04f344c75bd22053ec7c2b0_S.jpg
ทำสกู๊ปข่าว ประชาสัมพันธ์ กาละแมศีขรภูมิ ตราปราสาทเดียว ณ ร้านกาละแมศีขรภูมิ ตราปราสาทเดียว ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ของจังหวัดสุรินทร์
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/76d2217a3d8a98f82df5795df17d2825_S.jpg
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev