ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4e5d6f3d27cd727b8f7454b8db036ad5_S.jpg
1 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ...
02 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/0500565b2c66330b88f817a497336ce8_S.jpg
1 - 2 ธันวาคม 2563 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอน คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
01 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/17e8c469268c842468dcaec0b54ca09c_S.jpg
24 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองเทพ ...
25 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev