ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/371bef33b332a8fc442c585b59d1c866_S.jpg
16 กันยายน 2563 ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
18 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/cf8e6d8774517d185201878e5ac38ec1_S.jpg
14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ สร 15-3 /2563 ณ ห้องประชุมไหมทอง ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
15 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/93200bbca2dd89eefd66bb802147d712_S.jpg
13 สิงหาคม 2563 ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 ณ หจก.น้ำดื่มที พลัส ที่อยู่เลขที่ 239 หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
13 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev