ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/31433c62b019f0334770e3b69925e265_S.jpg
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ รับการตรวจราชการ จาก นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2563
24 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/2b879785173cc3fb31c3e97cda62740d_S.jpg
22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์(เลขานุการฯ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 24 จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/ec4898fbc1b44c0fd2eda9b4e9edf817_S.jpg
21 มกราคม 2563 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” ภายใต้โครงการ CSR DPIM
21 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev