วันอังคาร, 27 กันยายน 2559 09:44

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ