วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560 17:08

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

            ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-12 มิถุนายน 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่  13  มิถุนายน 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-511980