วันพุธ, 14 มีนาคม 2561 17:14

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 100 คัน โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม

 

 

 

14 มีนาคม 261 เวลา 08.30 น. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน โดย          นายประยุทธ   เขียวหวาน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกของสภาฯ  ร่วมบริจาครถจักรยาน จำนวน 100 คัน มอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้นักเรียนใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน โดยมี นายวรรณเวทย์  ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีดังกล่าว