วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561 19:25

เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสถานประกอบการออกพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำสถานประกอบการ