วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 23:24

จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ 13  มิถุนายน  2561  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ณ ห้องกันเกราโรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายวรรณเวทย์  ศิวารัตน์  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์      เป็นประธาน