วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 23:45

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัย

๑๓ มิถุนายน ๖๑   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

นายวรรณเวทย์  ศิวารัตน์  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)  การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์โบราณและร่วมสมัย  ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร  ระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๑๓  แห่ง  และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  แห่ง   โดยได้รับเกียรติจาก  นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน