วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561 13:26

พิธีมอบอาคารเรียน"น้ำตาลสุรินทร์" ให้แก่โรงเรียนบ้านตราด ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์