วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 23:41

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11  กรกฎาคม  2561  นายวรรณเวทย์  ศิวารัตน์  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี