วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 13:50

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ สู่สากล” งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562