วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562 11:10

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 14/2562

วันที่  9  กรกฎาคม  2562  นางอิฐสราชัย  ลำพา  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้นายสมพร  ปองไว้  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข  สร้างรอยยิ้ม  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.จ.สุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ครั้งที่  14/2562  ในการนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้นำคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำเคลื่อนที่(Mini Mini ITC 4.0)  ให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจ  ณ โรงเรียนบ้านภูดิน  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมี  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน