วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 08:37

25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2

25  กรกฎาคม  2562  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการ  “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”  จังหวัดสุรินทร์  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก  และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พระบรมราชินี  ครั้งที่  2    วัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์  จำนวน  3  วัด  ได้แก่  วัดจุมพลสุทธาวาส  วัดประทุมเมฆ  และวัดป่าบวรสังฆาราม  ในการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  69  แห่ง  ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิศวกรไฟฟ้าในการร่วมตรวจจาก  บริษัท  มุ่งเจริญไบโอแมส  จำกัด