วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2562 11:41

26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3

26  กรกฎาคม  2562  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ดำเนินโครงการ  “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”  จังหวัดสุรินทร์  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก  และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พระบรมราชินี  ครั้งที่  3    วัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์  จำนวน  2  วัด  ได้แก่  วัดจำปา  และวัดพรหมสุรินทร์  ในการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  69  แห่ง  ภายในเดือนสิงหาคม  2563  ซึ่งสำนักงานฯ  มีผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  6  แห่ง  ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิศวกรไฟฟ้าในการร่วมตรวจจาก  สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์  และ  บริษัท  มุ่งเจริญไบโอแมส  จำกัด