วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 08:13

28 กรกฎาคม 2562 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

28  กรกฎาคม  2562  นางอิฐสราชัย  ลำพา  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เวลา  07.00  น.  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการนี้  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นำพสกนิกรชาวสุรินทร์ทุกหมู่เหล่า  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  ข้าราชการทุกภาคส่วน  ตำรวจ  ทหาร  รวมทั้ง ประชาชน  ซึ่งได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  แด่พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  จำนวน  68  รูป  อย่างพร้อมเพรียง

 

เวลา  08.25  น.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  โดยมี  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี

 

เวลา  18.10  น.  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นำพสกนิกรชาวสุรินทร์ทุกหมู่เหล่า  ข้าราชการทุกภาคส่วน  ตำรวจ  ทหาร  รวมทั้ง ประชาชน  ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน