วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 08:05

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562

31 กรกฎคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ และนางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย วงเงิน 1.8 ล้านบาท