วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 11:52

8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธรรมชัย สุมา วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการตรวจร้านจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ ร่วมกับ สภ.เมืองสุรินทร์ และฝ่ายปกครองเมืองสุรินทร์

8  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายธรรมชัย  สุมา  วิศวกรปฏิบัติการ  รับมอบหมายร่วมบูรณาการตรวจร้านจำหน่ายอะไหล่  อุปกรณ์  รถจักรยานยนต์ ร่วมกับ  สภ.เมืองสุรินทร์  และฝ่ายปกครองเมืองสุรินทร์  ตรวจร้านจำหน่ายและซ่อมจำนวน  3  ร้าน  คือ  ร้านลี้หมงฮวดมอเตอร์  ร้านเอไบค์  และร้านเคมอเตอร์  ผลการตรวจไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่พบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานบังคับ  ทั้งนี้ให้คำแนะนำในการจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน การเลือกซื้อ  ตรวจสอบสินค้า  และไม่ส่งเสริม  ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ให้กับลูกค้า  เพื่อใช้ในการแข่งขันในท้องถนน  สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน