วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 13:03

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่  8 – 9  สิงหาคม  2562  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ร่วมจัดนิทรรศการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ปี  2562    โรงเรียนสิรินธร  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ในกิจกรรมดังกล่าว  มีการนำความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมมาเผยแพร่  และให้เยาวชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล  ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง