วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562 16:43

9 สิงหาคม 2562 ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9  สิงหาคม  2562  นางอิฐสราชัย  ลำพา  อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้  นายสมพร  ปองไว้  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์  ครั้งที่ 16   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จัดกิจกรรมให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  และคลินิกให้คำปรึกษา  แนะนำเคลื่อนที่ (Mini ITC 4.0)  เพื่อให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่   โรงเรียนตาลวก  ต.จีกแดก  อ.พนมดงรัก  จ.สุรินทร์  โดยมี  นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานฯ