ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

10 ธ.ค 2561

วันนี้ (10 ธันวาคม 2561) นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต  

อ่านต่อ...


รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"

09 ธ.ค 2561

วันนี้ (9 ธันวาคม 2561) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยปั่นในเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้ประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับ

07 ธ.ค 2561

 วันนี้ (7 ธ.ค. 61) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว  ของขวัญปีใหม่ 2562 จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับ โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมของขวัญปีใหม่ ให้แก่ ประชาชน SMEs และผู้ประกอบการทุกระดับ โดยแบ่งเป็น 4 ภารกิจ คือ  1.การอำนวยความสะดวกและลดภาระผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.1 การยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  1.2 การชำระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment คือระบบการชำระค่าบริการของหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น การชำระค่าธรรมเนียมรายปี ใบอนุญาตโรงงาน ค่าใบอนุญาตนำแร่เข้า-ส่งออก การออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-License เป็นต้น  2. ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ 2.1 การปรับสินเชื่อของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั่วไทยวงเงิน 250 ล้านบาท ที่มีอยู่แล้วแต่มาปรับลดดอกเบี้ยลงจากเดิม 6% เหลือ 4% วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยเน้นให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อย และ 2.2 การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับ SMEs หรือ มอก.S โดยจะแจกคูปองให้รายละไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 500 ราย ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐเพื่อช่วยเหลือการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิค   3. การยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนเชิงพื้นที่ 3.1 กระทรวงฯ ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่น(Application) สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนของ อก. ภายใต้ชื่อ 77 จังหวัดมีดี มาโชว์ (ThaiBest Products) ขึ้นเพื่อคัดสรรของดี ของเด่น ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนลักษณะของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก 77 จังหวัดทั่วประเทศมารวมไว้กว่า 240 ผลิตภัณฑ์ และจัดทำแปลภาษาทั้งไทย จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยจะเปิดตัวในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ที่อิมแพคเมืองทองธานี  3.2 การเปิดศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติที่จะแล้วเสร็จในต้นปี 2562 และเปิดบริการให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มาใช้บริการ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้รวม 95 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 หรือ ITC ที่เปิดให้บริการแล้วครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  4. การดูแลเกษตรกร แรงงาน ประชาชนทั่วประเทศ 4.1 โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนรอบเหมือง ฯลฯ และ 4.2 โครงการ กนอ. สานฝัน ปันอาชีพ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-64 พัฒนาแรงงานโดยเฉพาะชุมชนผู้สูงอายุ แรงงานใกล้เกษียณ รอบนิคมฯ  

อ่านต่อ...


รองปลัด ก.อุตฯ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

07 ธ.ค 2561

วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม  นายอภิจิณ  โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมข้าราชการและบุคลากรจากกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป รวมถึงให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  พลตำรวจเอกวัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  กล่าวต้อนรับ  และ นายฌูเลียน  การ์ซานี  ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติแถลงสารองค์การสหประชาชาติ  จากนั้น  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ITA Awards)  และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Good Guy Run 2018”  รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี  ณ อิมแพ็คเอ๊กฮิบิชั่น ฮอลล์ 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

อ่านต่อ...


รมว. อุตสาหกรรม มอบนโยบายแก่นักเรียนทุน ก.พ. โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based)

07 ธ.ค 2561

วันนี้ (7 ธันวาคม 61)  นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบนโยบายแก่นักเรียนทุน ก.พ. โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นายสุรพล  ชามาตย์  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.  เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับผู้รับทุน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สปอ.  

อ่านต่อ...


รอง นรม.สมคิดฯ พร้อมด้วย รมต.อุตตม ตรวจเยี่ยม ธพว. เร่งมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

07 ธ.ค 2561

วันนี้ ( 6 ธ.ค. 61 ) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้การต้อนรับ และมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเร่งรัดมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ โดยจะแบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ1.การช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่สะดุดแต่ยังไปต่อได้ ซึ่งจะมีการเติมเงินทุนส่วนหนึ่งไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และ 2.กลุ่มร้านค้าส่งค้าปลีกร้านโชห่วยเล็กๆ ร้านธงฟ้าในชุมชน ร้านสินค้าเกษตร เป็นต้น ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยทั้ง 2 กลุ่มถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญที่รัฐบาลจะช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่  

อ่านต่อ...ก.อุตฯ ร่วมชมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Sounds of Love เสียงแห่งความจงรักภักดีในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และว

06 ธ.ค 2561

วันนี้ (5 ธันวาคม 2561) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมชมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  Sounds of Love เสียงแห่งความจงรักภักดี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ท้องสนามหลวง  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชน แจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 

05 ธ.ค 2561

วันนี้ (5 ธันวาคม 2561) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมบริการประชาชน แจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


ปลัด ก.อุตฯ ร่วมถวายพานพุ่ม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 

05 ธ.ค 2561

วันนี้ (5 ธันวาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


Page 1 of 240