ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME D Bank ศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อ SMEs ไทย

24 ก.ย 2561

วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME D Bank ศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อ SMEs ไทย โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ให้การต้อนรับ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล สำหรับการเปิดตัวแพลตฟอร์ม SMEs D Bank นั้น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) บมจ. ครู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) บมจ. กสท. โทรคมนาคม (CAT) บมจ. บิสซิเนส ออนไลน์ (BOL) และผู้ให้บริการบนแอปพลิเคชัน อีกกว่า 53 บริษัท เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพ และเป็นแหล่งรวมเครื่องมือในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้า เพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันได้ในระดับสากล ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลนั้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่กระจายตัวอยู่ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นลูกค้าของทั้ง 5 บริษัท ให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งด้านความรู้ และแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูกของ ธพว. ผ่าน แพลตฟอร์ม SME D Bank แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถให้บริการได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติการทำงานของสถาบันการเงินภาครัฐ เพื่อคนตัวเล็กอย่างแท้จริง

อ่านต่อ...


รมช.สมชาย มอบรางวัล Green Mining Award 2018

24 ก.ย 2561

วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ในงาน Green Mining Award 2018 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการประกอบการเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกอบการของตนเองเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ...


รมช.สมชายฯ เปิดงาน 20 ปี สถาบันยานยนต์ ย้ำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องสะอาด ประหยัดและปลอดภัย 

21 ก.ย 2561

วันนี้ (21 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน 20 ปี สถาบันยานยนต์ กับ ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง “ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กับความท้าทายในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์ และนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์  และนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในงาน  ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอนด์ แบ็งค็อก คอนเวนชั่น แอทเซ็นทรัลเวิร์ล อุตสาหกรรมยานยนต์ ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิต สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากและหากได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จะสามารถนำไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตซึ่งมีความสามารถเติบโตสูง และในปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริมอุตสาหกรรม #ภายใต้แนวคิดสะอาด ประหยัด ปลอดภัย นั่นคือรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยต้องปล่อยมลพิษต่ำ และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งมีความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ในการใช้งาน และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   ทั้งนี้ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สถาบันยานยนต์ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจใหม่ จากการเป็นองค์กรแห่งความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่วิสัยทัศน์ใหม่ ปี2561 คือ องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย

อ่านต่อ...


คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน  เข้าพบ รมต.อุตตมฯ พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 

21 ก.ย 2561

วันนี้ 21 กันยายน 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ Mr. Christopher Humphrey, Executive Director EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) นำคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมและภาคการผลิตระหว่างไทย-ยุโรป การพัฒนาสมรรถภาพและมาตรฐานด้านการผลิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วยฯสมชาย เปิดงาน Thai Taste Expo 2018: สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผู้ประกอบการ

19 ก.ย 2561

19 กันยายน 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานThai Taste Expo 2018: สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย  พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารและวิชาการ  บูธผู้ประกอบการโครงการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย Authentic บูธผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน Thai Taste Expo 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน  2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไนซ์(NICE)  สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร  กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สวนนงนุช และเมืองพัทยา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและสร้างช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าท้องถิ่นให้เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตามนโบายรัฐบาลในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายในงานมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมออกบูธกว่า 500 บูธ  บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ แถลงผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของ อก. และติดตามการดำเนินงานในปี 2561 

19 ก.ย 2561

วันนี้ (19 กันยายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม และติดตามการดำเนินงานในปี 2561 ใน 5 Agenda ที่สำคัญได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การม่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 การพัฒนาเชิงพื้นที่ การยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงระเบียบและการให้บริการ โดยในปี 2562 จะดำเนินการขยายผลใน 5 Agenda ข้างต้นให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รมต.สมชายฯ เปิดงาน “A-PLAS,ASEN Community Plastic Exhibition 2018”

19 ก.ย 2561

วันนี้ (19 กันยายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน  “A-PLAS,ASEAN  Community Plastic  Exhibition 2018”  งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก  นวัตกรรมและเครื่องจักรการผลิต อาทิ นวัตกรรมการควบคุมการผลิตเครื่องจักรผ่านมือถือ นวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในระบบออโตเมชั่น ภายในงานนี้มีบูธเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์พลาสติก International Pavilions กว่า 200 บูธ ทั้งจากประเทศอาเซียน จีน อินเดีย ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศ  อื่น ๆ อีก 35 ประเทศ  จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ อุตตม ร่วมปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2018

19 ก.ย 2561

วันนี้ (19 กันยายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการสัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2018 ในหัวข้อ "Transforming Business, Transforming Thailand " (ปรับธุรกิจ เปลี่ยนประเทศไทย) จัดโดย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยมี นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน และนักธุรกิจ เข้าร่วม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงค็อก โฮเทล สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นภาพของการปรับเปลี่ยน และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในภาพรวม การแบ่งปันประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจระดับโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนของกิจการต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาค อื่นๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนจากภายใน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อพัฒนาและขยายพื้นที่ทางการตลาดให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี อุตตม ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของ สอจ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 จ.เพชรบูรณ์

18 ก.ย 2561

วันนี้ (18 กันยายน 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสการประชุมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 จังหวัดพชรบูรณ์ และพาเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากมะขาม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานเครือข่าย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV เล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 จ.เพชรบูรณ์

17 ก.ย 2561

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 15.30 น. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านเล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ หมู่บ้านเล่าเน้ง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายม้ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังคงรักษาอัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของบรรพชนเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน CIV ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ ได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนทั้งด้านการสร้างตราสินค้า การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ช่วยออกแบบปรับปรุงชุดเครื่องแต่งกายที่มีอัตลักษณ์ของทัองถิ่น   ตลอดจนช่วยจัดทำ Marketing Tools นามบัตร แผ่นพับซึ่งมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสื่อทาง Digital QR Code ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขา เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ...


Page 1 of 227