วันพฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2559 14:49

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการมาตรฐาน)