วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 08:51

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวะดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม