ข่าวประกาศ (1)

ประกาศคณะกรรมการเำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  1  กำหดวัน  เวลา  และสถานที่  ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่  1  ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม