วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 16:59

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (นวม.)

         ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน สอบคัดเลือกวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์