วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2559 16:17

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการมาตรฐาน)