วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 10:49

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี