วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 17:13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสภาพพื้นที่อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสภาพพื้นที่อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ  2561