วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 14:11

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการประกวดราคาเช่า รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)