วันจันทร์, 18 กันยายน 2560 15:54

เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2560