วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 17:30

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561