วันพุธ, 04 เมษายน 2561 14:20

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ