วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 09:58

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการอุตสาหกรรม)