ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/39663e7207434ddd2daa395c9681bb6c_S.jpg
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด (โรงผลิตอาหารอบแห้ง/แช่แข็ง) และบริษัท ธนภักดี จำกัด (โรงผลิตสุรา) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
07 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/bb3858e878961de0d46cccb1cc30ad52_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจการนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรพื้นที่สูงจังหวัดตาก
03 ส.ค. 2562
media/k2/items/cache/82b9c5f206db9c0ad33492c12ebf6d8e_S.jpg
ออกเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่สูงจังหวัดตาก
02 ส.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev