ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/84437941c6b4017076c89a9feb5e93f2_S.jpg
เข้าร่วมตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/b3c66a7654df0448a94031f2350b86cf_S.jpg
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 : กระบวนงานยุทธศาสตร์ และส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3
13 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/93bf30d6753b78d9583afb02e80140cf_S.jpg
เข้าร่วมสัมมนาและนิทรรศการ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และอัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน (ไทยเด่น)
13 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev