ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1b242862bb1a3dc09f8d1cdf267f80b8_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.ตาก) ครั้งที่ 1/2562
24 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/ba1e9350d6fea72bad8e8cc37c1b180f_S.jpg
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
23 พ.ค. 2562
media/k2/items/cache/e23f28675ee2f0e95e09e5b1ff2e8ffc_S.jpg
เข้าตรวจประเมินโรงงานที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
23 พ.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev