ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d2b1ebc3ea6d93d9ac785b8d92e561bf_S.jpg
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประดิษฐ์แขนกล" ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.๐
20 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/6d6546f68dae573d68f7b6e99c2bfa19_S.jpg
ร่วมหารือแนวทางการนำสินค้าที่จัดทำต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา เข้าร่วมในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรพื้นที่สูงของจังหวัดตาก
20 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/a5a4d5452385cd78873c4642a08d38b8_S.jpg
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพื้นที่สูง
12 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev