ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d4511c2ea7d756bad26150a9d6c80a74_S.jpg
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เหมืองแร่ประเภทที่ 2 ของบริษัท ศิลาแม่ท้อ จำกัด
10 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/f2f0f95ab9de8fc6f45f4a6d8bc640bb_S.jpg
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อศึกษาขอบเขตความต้องการและความคาดหวังการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม ...
08 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/30ba4b339ef3062a233ad3470412c0b4_S.jpg
ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนริมปิงจังหวัดตากในส่วนที่รับผิดชอบ พื้นที่หมายเลข ๑๐๘
08 พ.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev