ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/f9f986eb1232c9b17ccab964c5fa552c_S.jpg
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ c
18 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/100df95bbd9b152cae7b06a631b12efe_S.jpg
เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562
17 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/631f094dc9ed6a52aea7a5802d3800d3_S.jpg
เข้าร่วมประชุมทวิภาคีไทย-เมียมมา (ตาก-เมียวดี) ​
17 ก.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev