ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/43ff51148a6ea31e4d2946addbe77690_S.jpg
ประชุมติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
15 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/8eb26c25fba6dafca6109525352be910_S.jpg
เข้าร่วมประชุมเกณฑ์การประเมินมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
15 ม.ค. 2563
ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกการจัดรับฟังความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองประเภทที่ 2 คำขอที่ 5/2562 ของบริษัท ซีพีเอ็น ไมนิ่ง จำกัด
ประกาศเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกการจัดรับฟังความคิดเห็นการขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองประเภทที่ 2 คำขอที่ 5/2562 ของบริษัท ซีพีเอ็น ไมนิ่ง จำกัด
03 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev