ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่

16 ต.ค 2562

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) สู่ภารกิจเชิงพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำหรับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) พร้อมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และหารือแนวทางการใช้กลไกจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้ดำเนินการผ่านหน่วยงานร่วมดำเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชนของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ภาครัฐได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการสรรหาภาคเอกชนที่มีลักษณะความต้องการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานต้องมีความชัดเจนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อ่านต่อ...


รองปลัดสุรพลฯ ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เวลา 19.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหรรม พร้อมด้วยนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง   นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้นำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2,000 ชุด มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ภริยา พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธานพิธี ณ วัดธรรมาภิรดาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...


รองปลัดสุรพลฯ ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 08.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2562

วันนี้ (13 ต.ค.62) เวลา 07.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ภริยา พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


“สุริยะ”ลงพื้นที่ภาคใต้เช็คความพร้อม 2 นิคมฯดึงลงทุน ปี’63 มั่นใจ “รับเบอร์ชิตี้-นิคมฯสงขลา”ฐานผลิตยางพารา

13 ต.ค 2562

จังหวัดสงขลา : 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิคมยางพารา (Ruber City) บางกล่ำ และนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (SEZ) โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ   ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ระยะที่ 2/2 และระยะที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ บนพื้นที่ รวม 1,248 ไร่ และการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (SEZ) ระยะที่ 1 จำนวน 629 ไร่ โดยทั้งสองโครงการถือเป็นพื้นที่การลงทุนที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและคลัสเตอร์ยาง รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการส่งออกที่อยู่ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ เช่น คลังสินค้า เป็นต้น ซึ่งการพัฒนานิคมฯทั้งสองแห่ง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น    นิคมฯ รับเบอร์ชิตี้ ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม 629 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51 พื้นที่สาธารณูปโภค 619 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49 และพื้นที่โครงการโรงงานมาตรฐานให้เช่า 25 ไร่ สำหรับรองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ เข้ามาประกอบกิจการเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบกิจการประเภท ยางรองส้นเท้า รองเท้าแตะ กรวยยางจราจร จอกนาโน ที่รองแก้วน้ำ ถุงมือ หมอนยางพารา ยางคอมปาวด์ และผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะช่วยรองรับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ก่อให้เกิดการยกระดับผลผลิตราคายางให้สูงขึ้น    ส่วนความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ที่อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะที่ 1 บนพื้นที่ 629 ไร่ ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามเป้าหมายในปี 2563 โดยขณะนี้มีนักลงทุนจากไทย จีน มาเลเซียจำนวนหลายรายเริ่มเข้ามาติดต่อและแสดงความสนใจ เพื่อที่จะตัดสินใจเข้ามาใช้พื้นที่เป็นฐานการผลิต เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการเชื่อมโยงระบบขนส่งที่ครบวงจร ที่สามารถส่งสินค้าผ่านด่านที่สำคัญของภาคใต้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย   นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์ ที่สามารถเชื่อมโยงนิคมฯยางพารา (Rubber City) ที่จะช่วยสร้างระบบคลัสเตอร์ยางพาราที่มีความสมบูรณ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ กนอ.เป็นผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับการลงทุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการ Thailand Plus ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ผ่านมาได้มีการเดินสายไปยังประเทศต่าง เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นต้น สำหรับนิคมฯดังกล่าว กนอ.ได้จัดแบ่งโซนพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมทั่วไป เขตพาณิชยกรรม และโรงงานสำเร็จรูป ประมาณ 347 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลาง พื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ สีเขียว ซึ่งได้ออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ที่ทุกภาคส่วนทั้งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จำนวน 283 ไร่ นิคมฯสงขลาแห่งนี้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแห่งที่ 2 ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งหากมีการใช้พื้นที่เต็มจำนวนแล้วจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,400 อัตรา และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในจังหวัดสงขลา ประมาณ 13,800 ล้านบาทในอนาคต

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมกิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง "รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา"

11 ต.ค 2562

จังหวัดสงขลา : วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ชุมชนคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง "รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมพบปะรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลอง พร้อมร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ลงพื้นที่ จ.สงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้

11 ต.ค 2562

จังหวัดสงขลา : 10 ตุลาคม 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อมอบแนวนโยบายในการดำเนินงาน เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน    โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้

11 ต.ค 2562

จังหวัดสงขลา : 10 ตุลาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อมอบแนวนโยบายการดำเนินงานและติดตามประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการในพื้นที่พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เน้นให้ทุกหน่วยงานนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน    โดยมีนายณัฐพล ณัฐฏสมบูรณ์ นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

อ่านต่อ...


การประชุมบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับจังหวัด

07 ต.ค 2562

   วันนี้ (7 ตุลาคม 2562) นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ เป็นประธานในการประชุมบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ของเนื้อหาการจัดทำข้อมูล GPP ภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศโดยมีผู้แทนจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 1 of 290