วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 14:24

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก