วันพุธ, 05 เมษายน 2560 12:34

ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ