วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 14:20

รายงานการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ