วันศุกร์, 15 กันยายน 2560 10:52

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง

ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ จังหวัดตาก เรื่องสอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560