ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1338704f13b0265e0008aef686189a8c_S.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ปี 2560-2564 ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/a5563c79dfb2afaa82ad1afc84029fcd_S.jpg
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยแลพสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดตรัง
20 ธ.ค. 2561
media/k2/items/cache/b9cb0baf3a5582eed8190ba0896ca4b0_S.jpg
ร่วมปรชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
20 ธ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev