ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/79af8aec56dc576e2fcbe3b2f46516ce_S.jpg
ประกาศ แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน
16 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/70350d2a54d51b4d87d0d57e9be5992a_S.jpg
ออกเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาเอสเอ็มตามแนวประชารัฐ
16 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/661cde5aa26fef2fd51a929fda6950fe_S.jpg
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ SME Happy and Productive Workplace :SHAP
16 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev