กิจกรรมเด่น (copy)

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/1c9daa0c0618f28f60160ca84ef05e33_S.jpg
จัดกิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค' ในช่วงเทศกาลปีใหม่
10 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/6477347361277f08ae66a830b564dc14_S.jpg
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 19/2563
10 ม.ค. 2564
media/k2/items/cache/ecfb25b38f7928cd0d388de9b5a6e1d0_S.jpg
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชนฯ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI - CI) ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev