ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
18 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/159974453d96b2b4160573766f9f341c_S.jpg
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
07 ธ.ค. 2561
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
07 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev