กิจกรรมเด่น (copy)

อสจ.ตรัง พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ สอจ.ตรัง ร่วมแสดงเจตนำสุจริตในการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/84f6c4179f0a57592cb780cda762cf63_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
28 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/8c50bcc1aad1d5462e3a4a37b187aa25_S.jpg
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดตรัง
28 ต.ค. 2563
media/k2/items/cache/3799d632c42d43e60c04099275656b57_S.jpg
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
28 ต.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev