วันเสาร์, 18 มกราคม 2563 13:03

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วม วันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี)

วันที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วม วางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เนื่องในงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) โดย ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด