วันเสาร์, 21 พฤศจิกายน 2563 12:50

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่วัดท่าโสม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยนายณัฐพงษ์  สงวนจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เป็นประธานในพิธี  ศาลาการเปรียญวัดท่าโสม ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง