ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b6437abd0271cf160bc4aa30bc3b56a1_S.jpg
ผตร.อก. นายเอกภัทร วังสุวรรณ ลงพื้นที่
23 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/7f68508e9299e46dc9da85b53476c3a3_S.jpg
นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
22 ม.ค. 2562
media/k2/items/cache/17cb4bcd5d326cce923c89ad85ee1498_S.jpg
งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
18 ม.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev