เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/36f0075c0dc2e624d4f94e593754f168_S.jpg
วันที่ 21 มกราคม 2563 นางณิชากุลณิศ ไชยโกฎิ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอ ตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภเณฑ์ มผช. ณ อำเภอเขื่องใน และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/618179f64e448da2af9b5aabab3e25db_S.jpg
วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ ติดประกาศรับฟังความคิดเห็น การประกอบกิจการทรายแม่น้ำ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
21 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/c069a1bf9d93a3aa7e79babd0e0a92d4_S.jpg
วันที่ 16-17 มกราคม 2563 ศึกษาดูงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น และ ...
16 ม.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev