กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e6fee493d611f037a9f393aa8c602b63_S.jpg
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายปรีชา อินทนะ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวสัตตบงกช นิลแสง วิศวกรปฏิบัติการ ...
17 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/dbb35d2a39c267232f896e7d03f40a1c_S.jpg
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ วิศวกรชำนาญการ และนางสาวสัตตบงกช นิลแสง วิศวกรปฏิบัติการ ...
11 มิ.ย. 2563
media/k2/items/cache/7cf640afe9c5ad9e13cbb68a2284ed32_S.jpg
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสร้างอาชีพทางเลือกจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
10 มิ.ย. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev