ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3cebaf53f5f489adda05666b06bb8234_S.jpg
ตรวจติดตามการเข้าให้คำแนะนำปรึกษาและมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ให้กับสถานประกอบการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...
31 พ.ค. 2561
media/k2/items/cache/0d373dc4f63cd679e06eb03a103bc32d_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดมณีวนาราม วัดมหาวนาราม วัดป่าดงปอ ...
31 พ.ค. 2561
media/k2/items/cache/1c6a1653e2e193788d56a5429dac59eb_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ...
23 พ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev