ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/92053c0004d893ef36690d2a9ee3676b_S.jpg
พิธีแถลงข่าว "รวมสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและเกษตรแปรรูป แห่งราชธานีเจริญศรีโสธร (กลุ่มโขง ชี มูล)"
20 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/80312411e0a7c2517eda7cf3d1e04a06_S.jpg
ขอเชิญร่วมงานแสดงวิชาการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวและแปรรูปเกษตรเชื่อมโยงตลาดในและต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
20 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/1202f68f4497f5f0ebc352e231a214f6_S.jpg
นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนากิจกรรมการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเชิงลึก ของสถานประกอบการในส่วนภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ครั้งที่ 8
18 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev