เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/4988120302e3c1cc1f7099e40b9e7996_S.jpg
วันที่ 17 กันยายน 2562 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายผู้ประกอบกิจการโรงงานจากเหตุอุทกภัยฯ
17 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/9572c3e02a455fed28e95da796e2c3b3_S.jpg
วันที่ 17 กันยายน 2562 นายวีระ นันทเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 ณ ...
17 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/22b602cab2dae3a2ce750bc82fe7307a_S.jpg
วันที่ 16 กันยายน 2562 ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสำรวจผู้ประกอบกิจการฯ
16 ก.ย. 2562
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev