กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563

26 พฤษภาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564

2e29628ed4ffa733a5c15b972dbfb5f6.jpg

เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน

Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/feb3c43b26aae66cdda62b25099030dc_S.jpg
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน”
04 พ.ย. 2563
media/k2/items/cache/d23a0ee822092c1d13c98a430f805401_S.jpg
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สอจ.อุบลราชธานี จัดสัมมนา เรื่อง​"ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ และหลักความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรู้" ...
16 ก.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
13 ก.ค. 2563
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev